Uitnodigen weigeraars

Nodig alle geïndiceerde patiënten ieder jaar opnieuw uit. Dit geldt ook voor patiënten die voor het eerst in aanmerking komen voor een griepvaccinatie vanuit het NPG, maar waarvan u aanneemt dat zij zich niet zullen laten vaccineren.

Patiënten die nadrukkelijk hebben aangegeven dat zij geen uitnodiging willen ontvangen geeft u de code GriepWeigeraar, zodat zij geen uitnodiging ontvangen.