Verantwoordelijkheden bij delegatie

Ook al wordt griep- en/of pneumokokkenvaccinatie (in het kader van het NPG en NPPV) gedelegeerd, de huisarts blijft eindverantwoordelijk. De praktijkmedewerker (doktersassistent/praktijkondersteuner) die de opdracht aanvaardt is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht. Hij/zij moet handelen volgens afspraken. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van de handeling.

Wanneer de praktijkmedewerker (doktersassistent/praktijkondersteuner) afwijkt van het protocol is hij/zij aansprakelijk voor de gevolgen. Een verpleegkundige (die als praktijkmedewerker werkzaam is) kan tuchtrechtelijk op zijn/haar handelen worden aangesproken. Dit in tegenstelling tot een doktersassistent.