Wat betekent het gebruik van veiligheidsnaalden voor het vaccineren zelf?

Als u veiligheidsnaalden gebruikt moet u een aantal extra handelingen uitvoeren voordat u het vaccin kunt toedienen. Dit kost u in het begin wat extra tijd -denk daarbij aan 10-15 seconden per vaccin-, maar de handelingen worden snel routine. Het gaat om de volgende handelingen:

  • De veiligheidsnaald en het vaccin uit de verpakking halen
  • Het dopje van het vaccin halen
  • De veiligheidsnaald op het vaccin klikken
  • Het dopje van de veiligheidsnaald halen
  • Vaccin toedienen
  • Beschermkapje met de duim over de naald klikken
  • Naald verwijderen van vaccin en separaat afvoeren/vernietigen óf
  • Vaccin inclusief naald in afvalcontainer deponeren

Onderstaand filmpje toont hoe u veiligheidsnaalden toepast en gebruikt:

U kunt van tevoren een aantal vaccins van een veiligheidsnaald voorzien. Zorg er wel voor dat de vaccins niet te lang buiten de koelkast zijn. Vaccins mogen in totaal niet langer dan 1 uur buiten de koelkast blijven. Als u de veiligheidsnaald op het vaccin bevestigt moet u het vaccin dezelfde dag toedienen en mag u deze NIET overnacht bewaren. Als u een voorbereide spuit langer bewaart, moet u deze te vernietigen.
Bewaar het vaccin tot moment van gebruik in de koelkast.

De vaccins worden geleverd in een spuit. U hoeft het vaccin niet op te trekken.