Aantal vaccins

Omdat het NPPV elke campagne een nieuwe doelgroep betreft, is het moeilijk precies te voorspellen hoe hoog de opkomst van uw patiënten zal zijn. Het advies is om voorzichtig te bestellen. Als de opkomst hoger is dan in eerste instantie verwacht kunt u vaccins bijbestellen. U kunt twee keer gratis laten leveren.

De COVID-19-epidemie kan de keuzes van patiënten mogelijk beïnvloeden.

Gebruik de pneumokokkenmodule uit uw HIS om te bepalen hoe groot de doelgroep is en daarmee hoeveel vaccins nodig zijn.

Is de verspilling te hoog dan brengen wij kosten in rekening. Voor vaccins die u overhoudt, buiten de toegestane spillage, moet u de kostprijs betalen (€ 20,50 per vaccin). De toegestane spillage wordt berekend door het toegediende aantal vaccins naar boven op tientallen af te ronden en vervolgens daarbij opgeteld 5% over het aantal bestelde vaccins. Bestelt u 100 vaccins en dient u 87 vaccins toe, dan mag u 8 vaccins aan toegestane spillage hebben. 3 vaccins door het afronden naar boven op tientallen tot 90 en 5 vaccins als 5% over 100.

Spillage van de pneumokokkenvaccins wordt berekend NA de expiratiedatum van het betreffende vaccin. Pneumokokkenvaccins kunnen gebruikt worden tot de expiratiedatum. Pneumokokkenvaccins kunnen het gehele jaar door gezet worden en hoeven dus niet zoals bij de griepvaccins aan het einde van de campagne vernietigd te worden.

LET OP: het is belangrijk dat u een paar weken voor de levering nagaat of het aantal bestelde vaccins nog juist is. Tot 8 werkdagen voor de levering kunt u het aantal vaccins nog wijzigen. Als u op een later tijdstip nog vaccins tekort komt kunt u een nabestelling doen. De eerste twee leveringen zijn gratis (een voorlevering geldt ook als een levering), voor elke volgende levering betaalt u € 40,00 per levering.

OVERDRACHT VAN VACCINS: Het onderling uitwisselen van vaccins is niet toegestaan. Dit betekent dat vaccins niet overgedragen kunnen worden van de ene bestellende praktijk naar een andere bestellende praktijk, elk met hun eigen praktijk-AGB-codes. Het is wel geoorloofd om vaccins die voor meerdere praktijken gezamenlijk op 1 praktijk AGB-code worden besteld, onderling verder te verdelen.
Het uitwisselen van de griep- en pneumokokkenvaccins is niet in lijn met de GDP (good distribution practice) en de Geneesmiddelenwet.