Praktijkovername, beëindiging praktijk of geheel nieuwe praktijk

Praktijkovername of Start nieuwe vestiging

Bij praktijkovername of start van een nieuwe bevestiging kunt deze link gebruiken om dit bij SNPG aan te melden.
Een reeds geplaatste bestelling kan alleen overgezet worden naar een nieuw account als de levering meer dan twee weken verder in de toekomst ligt op het moment dat SNPG de aanmelding verwerkt. Voor het COVID-19 programma geldt dat indien de eerste levering niet meer kan worden overgezet, dat dan ook de tweede levering die hieraan is gekoppeld ook niet meer overgezet kan worden.
Voor het griep- en pneumokokkenprogramma geldt dat alleen volledige bestellingen overgezet kunnen worden. Dat houdt in dat het niet mogelijk is om alleen een voorlevering onder het oude account te laten staan en de overige bestellingen onder het nieuwe account te plaatsen.

Beëindiging praktijk

Bij beëindiging van de praktijk kunt u een mail sturen naar griep@snpg.nl om dit bij SNPG te melden. In deze mail kunt u de praktijk AGB-code vermelden met het verzoek het account te sluiten. Uw account wordt dan gesloten.