Registreren vaccinaties

Registratie van vaccinatie is van groot belang in verband met mogelijke vaccin-incidenten en de opgave bij SNPG. Bij vaccin-incidenten moet u snel kunnen nagaan wie welk vaccin heeft ontvangen. Registreer daarom wie u met welk vaccin (chargenummer) én wanneer heeft gevaccineerd.

Het RIVM-DVP streeft ernaar per levering slechts één chargenummer te sturen. Naleveringen kunnen wel een ander chargenummer hebben dan de hoofdlevering.

Zeker als u meerdere chargenummers heeft ontvangen is het belangrijk dat u tijdens het vaccineren goed bijhoudt met welk chargenummer u vaccineert, zodat dit correct in uw administratie opgenomen kan worden.

U kunt de chargenummers registreren door middel van

  • Registratie in het elektronisch dossier: registreer het chargenummer van de hoofdlevering met een datum van toediening.
  • Registratie op papier: noteer van alle gevaccineerden wie u wanneer (datum) met welk chargenummer heeft gevaccineerd.