Registreren weigeraars

Bij de griepvaccinatiecampagne is het mogelijk om een patiënt als griepweigeraar te registreren. Bij het NPPV wordt een patiënt maar eens in de vijf jaar uitgenodigd. Er kunnen nieuwe inzichten komen en een patiënt kan zich in die langere periode nog bedenken. Derhalve is ons advies om wel een notitie in het systeem te maken als de patiënt aangeeft niet gevaccineerd te willen worden, maar de patiënt over vijf jaar wel opnieuw uit te nodigen volgens het programma. Patiënten die echt nooit gevaccineerd willen worden kunnen als weigeraar worden geregistreerd.