Registreren weigeraars

Registreer de weigeraars van wie het volgens u klinisch relevant is om te weten dat zij geen griepvaccinatie hebben gehad.