Voorwaarden delegatie

De medewerker is bekwaam om de handeling uit te voeren als:

  • hij weet hoe de vaccinatie moet worden toegediend (hij is goed geïnstrueerd)
  • de vaccinatie kan uitvoeren
  • eventuele complicaties herkent en hiernaar handelt
  • heeft laten zien bekwaam te zijn
  • de arts zich heeft vergewist van de bekwaamheid van de medewerker
  • er afspraken zijn over de (telefonische) bereikbaarheid van de arts en het inschakelen van een alarmnummer

Advies bij uitvoering griep- en/of pneumokokkenvaccinatie door medewerkers van de zorgorganisatie

  • Leg afspraken schriftelijk vast.
  • Beoordeel regelmatig (jaarlijks) de bekwaamheid van de medewerker van de zorgorganisatie.