Bewaren vaccins

Eisen aan (het gebruik van) medicijnkoelkasten

Koelkasten dienen te voldoen aan de volgende eisen:

 • De koelkast is een medische koelkast: een reguliere consumentenkoelkast voldoet niet;
  • Een medicijnkoelkast bevat geen vriescompartiment, want dit zorgt voor een  onevenwichtige temperatuurverdeling in de koelkast.
  • Een medicijnkoelkast heeft geen opslagvakken in de deur, want deze zijn niet geschikt voor het neerleggen van geneesmiddelen.
 • De koelkast is bij voorkeur vooraf door de leverancier gekwalificeerd voor het bedoelde gebruik, er is dan een certificaat aanwezig waaruit blijkt welke testen succesvol zijn doorlopen.
  • De temperatuurdistributie (verdeling) binnen in de koelkast met gesloten deur is aantoonbaar maximaal +/- 1°C.
  • De temperatuurlogger in de koelkast is gekalibreerd op max 0,5°C nauwkeurigheid. Kalibreren is het proces waarbij de meting vergeleken wordt met een geaccepteerde referentiemeting.
  • Bij een stroomonderbreking kan de koelkast bij een kamertemperatuur tot 30°C de temperatuur (met gesloten deur) minimaal een uur tussen de 2-8°C houden.
 • De medicijnkoelkast heeft een minimale temperatuurrange van 2-8°C. De optimale bewaartemperatuur is 5°C.
 • De temperatuur instelling van de koelkast kan met een interval van 0,5°C worden ingesteld.
 • De medicijnkoelkast geeft een alarm bij stroomonderbreking. Het alarmsysteem van de koelkast is gekalibreerd.
 • De medicijnkoelkast geeft een visueel en/of audioalarm bij een temperatuur buiten de ingestelde temperatuurrange.
 • De gekalibreerde temperatuurlogger logt het temperatuurverloop in de koelkast.
 • De koelkast zelf of de ruimte waarin de koelkast staat kan op slot.
 • Bij uitval van de koelkast dient een noodoplossing aanwezig te zijn om de vaccins te verplaatsen.

Distribueren naar andere locaties

De vaccins mogen vanuit de instelling naar een andere locatie worden gebracht
mits er voldaan wordt aan specifieke richtlijnen. Zie hiervoor “goed
vaccinbeheer
”.

Hoe om te gaan met afval staat beschreven in de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie.