Leeftijd (73 t/m 79 jaar)

Voor pneumokokkenvaccinatie zijn geïndiceerd patiënten met de leeftijd van 73 tot en met 79 jaar (geboortejaren 1941 tot en met 1947).

De Gezondheidsraad geeft aan dat de COVID-19 pandemie de urgentie vergroot om vooral de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen pneumokokken. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat co-infecties door pneumokokken opvallend vaak optreden bij patiënten met COVID-19. Wel hebben mensen van 70 jaar en ouder een grotere kans op een ernstig beloop van COVID-19 en pneumokokkeninfectie. Het advies van de Gezondheidsraad is daarom om volwassenen van 70 tot en met 79 jaar met voorrang te vaccineren tegen pneumokokken. Te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins en uitvoeringsaspecten. Door vaccinatie van deze groep wordt een deel van de meest kwetsbare mensen ernstige ziekte door pneumokokken bespaard, wat mogelijk ook leidt tot een iets minder zware belasting van de zorg. De staatssecretaris van VWS heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen. Gezien de beschikbare hoeveelheid vaccins heeft hij besloten om mensen van 73 tot en met 79 jaar in het najaar van 2020 uit te nodigen voor een pneumokokkenvaccinatie. De vaccins en infrastructuur van het NPPV worden daarom dit jaar ingezet om deze doelgroep vaccinatie aan te bieden.

Voor de huisarts zijn alleen de sikkelcelziekte en asplenie relevant, voor het indiceren van overige medische indicaties ligt de verantwoordelijkheid bij de behandelend specialist in de tweede lijn. Voor vaccinatie bij medische risicogroepen verwijzen we naar de LCI-richtlijn.