Leeftijd (69 t/m 73 jaar)

In 2021 zijn voor de pneumokokkenvaccinatie patiënten geïndiceerd met de leeftijd van 69 tot en met 73 jaar (1-1-1948 t/m 31-12-1952).

Voor de huisarts zijn alleen de sikkelcelziekte en asplenie relevant, voor het indiceren van overige medische indicaties ligt de verantwoordelijkheid bij de behandelend specialist in de tweede lijn. Voor vaccinatie bij medische risicogroepen verwijzen we naar de LCI-richtlijn.