Informatiescherm

Wij hebben de infographic voor de griep- en pneumokokkenvaccinatie beschikbaar gemaakt in afbeeldingen die u via het informatiescherm in uw organisatie kunt tonen.

Download de afbeeldingen via onze website onder ‘downloads’.