Achtergrond Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020

Op 28 februari 2018 heeft de Gezondheidsraad de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd om volwassenen te vaccineren tegen pneumokokken met een 23-valent pneumokokken polysacharide vaccin (PPV23). De staatssecretaris heeft dit advies overgenomen.

Voor de huisartsen heeft de LHV na zorgvuldig overleg met de ledenraad besloten medewerking te verlenen aan het programma. Een van de voorwaarden daarbij was dat het programma gelijktijdig wordt uitgevoerd met het aanbieden van de griepvaccinatie in de huisartsenpraktijk.

SNPG heeft de opdracht gekregen om de coƶrdinatie van de uitvoering van de pneumokokkenvaccinatie op zich te nemen, naast het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). SNPG zal de huisarts en de zorgorganisatie begeleiden in het hele traject, van bestellen tot en met de verantwoording van vaccins.

SNPG, NHG, LHV, NVDA en RIVM werken gezamenlijk aan de realisatie van het NPPV.

Gezien de huidige COVID-19 epidemie heeft de commissie vaccinaties van de Gezondheidsraad op 20 april 2020 het eerder uitgebrachte advies voor het vaccinatieprogramma pneumokokken voor ouderen aangepast. Uitgangspunt hierbij is om de meest kwetsbare groep ouderen die baat heeft bij een pneumokokkenvaccinatie het eerst te vaccineren. Mensen van 70 en ouder hebben zowel bij een pneumokokkeninfectie als bij een COVID-19 infectie een verhoogd risico op een ernstig beloop en dit neemt verder toe met de leeftijd. Er zijn op dit moment geen duidelijke aanwijzingen dat patiƫnten met een COVID-19 infectie een verhoogd risico hebben op een bijkomende infectie met pneumokokken. Daarom adviseert de commissie om dit najaar niet het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) zoals in opzet was uit te voeren, maar mensen van 70 tot en met 79 jaar oud als eerste pneumokokkenvaccinatie aan te bieden. En hierbij te beginnen met de oudsten binnen deze groep. Dit om de ziektelast voor deze groep als ook de belasting van de zorg zo klein mogelijk te houden. Op 30 april 2020 heeft de staatssecretaris van VWS op basis van het nieuwe advies en op basis van de beschikbare hoeveelheid vaccins besloten dat dit najaar eerst de groep van 73 tot en met 79 jaar (geboortejaren 1941 tot en met 1947) uitgenodigd zal worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de al opgezette infrastructuur van het NPPV.