Spillage

Bent u arts binnen een zorgorganisatie, dan wordt de toediening van de pneumokokkenvaccins vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg. U kunt dan ook geen declaraties bij de SNPG indienen. Wel moet u opgave doen van het aantal gevaccineerde patiënten.

Vanaf 1 december 2021 tot en met 31 januari 2022 kunt u via de website van de SNPG opgave doen van het aantal toegediende vaccins.

Het pneumokokkenvaccin is vergeleken met het griepvaccin een duurder vaccin, waardoor het extra belangrijk is om spillage zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt de pneumokokkenvaccins in tegenstelling tot de griepvaccins echter wel langer gebruiken, omdat de houdbaarheid van pneumokokkenvaccins langer is en vaccinatie tegen pneumokokken ook niet seizoensgebonden is. Dit maakt het mogelijk om vaccins die in het voorgaande campagnejaar overblijven te bewaren en daarmee patiënten te vaccineren in het komende campagnejaar. Let uiteraard wel altijd op de expiratiedatum en gebruik altijd eerst de vaccins met de kortste houdbaarheid.

Voor het seizoen 2021/2022 gelden de volgende afspraken (zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden):
Kosten voor een te hoge spillage zullen pas berekend worden als de houdbaarheidsdatum van de geleverde pneumokokkenvaccins is verlopen. Zo wordt voorkomen dat u kosten moet betalen over vaccins die u mogelijk alsnog gaat gebruiken. U dient de kostprijs (€ 20,-) per vaccin te betalen over alle teveel bestelde vaccins met uitzondering van het toegestane spillage (zie onderstaand overzicht).

Het toegestane spillage percentage hangt af van het aantal bestelde vaccinaties.

  •   10 t/m 100 vaccins: 30%
  • 110 t/m 200 vaccins: 20%
  • 210 t/m 300 vaccins: 15%
  • 310 t/m 400 vaccins: 10%
  • 410 t/m 500 vaccins: 7,5%
  • 510 vaccins en meer: 5%

U kunt alleen vaccins in uw opgave bij de SNPG meenemen die zijn besteld voor geïndiceerde patiënten voor het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen 2021. Vaccins op eigen verzoek of voor personeel mogen niet via SNPG worden besteld en kunnen derhalve ook niet in de opgave worden meegenomen.