Contra-indicaties

Behandeling met immunosuppressiva

Het gebruik van corticosteroïden is geen contra-indicatie voor het toedienen van het PPV23 vaccin.

  • Het PPV23 vaccin kan veilig worden gebruikt.
  • Bij een kortdurende stootkuur met corticosteroïden (< 14 dagen) wordt geen effect op de vaccinatierespons verwacht.
  • Bij hogere doseringen is het vaccin mogelijk minder effectief, maar bij doseringen tot 20 mg prednison per dag wordt weinig tot geen effect verwacht op de vaccinatierespons.

Patiënten die andere immunosuppressiva gebruiken kunnen gevaccineerd worden. Mogelijk zal de vaccinatie niet even werkzaam zijn als zonder immunosuppressiva, maar het is niet minder veilig.

Bij sommige aandoeningen kan de behandelend medisch specialist er voor kiezen om voor de start van de behandeling te starten met PCV13 en/of PPV23 vaccinatie. Zie voor meer informatie de LCI handleiding vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen.

Eerdere pneumokokkenvaccinatie

Indien een patiënt eerder een pneumokokkenvaccinatie heeft ontvangen, dan dient de volgende tussentijd aangehouden te worden:

  • Bij eerdere vaccinatie met PCV13 dient er minimaal 2 maanden tussentijd aangehouden te worden voordat er wordt gevaccineerd met PPV23
  • Bij eerdere vaccinatie met PPV23 dient er minimaal 2 jaar tussentijd aangehouden te worden voordat er opnieuw wordt gevaccineerd met PPV23. Dit houdt in dat indien een patiënt het huidige jaar in de doelgroep valt, maar in de afgelopen 2 jaar reeds is gevaccineerd met PPV23 nu niet uitgenodigd dient te worden vanuit het NPPV. Deze patiënt zal bij de volgende ronde dat hij/zij weer in de doelgroep valt weer worden meegenomen.