Leeftijd (60 t/m 63 jaar)

In 2024 zijn voor de pneumokokkenvaccinatie alleen patiënten geïndiceerd met de leeftijd van 60 tot en met 63 jaar (1-1-1961 t/m 31-12-1964). Vaccinatie op basis van medische indicatie, toegediend aan patiënten buiten de leeftijdsdoelgroep, valt buiten het NPPV.

Met betrekking tot medische indicatie, zijn voor de huisarts alleen de sikkelcelziekte en asplenie relevant. Voor het indiceren van overige medische indicaties ligt de verantwoordelijkheid bij de behandelend specialist in de tweede lijn. Voor vaccinatie bij medische risicogroepen verwijzen we naar de LCI-richtlijn.