Indicaties Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen

De minister van VWS heeft de leeftijdsindicaties voor pneumokokkenvaccinatie vastgesteld op advies van de Gezondheidsraad.

Let op!
Denk bij geïndiceerde patiënten ook aan andere omstandigheden en vaccinatie

Rechts ziet u de groepen die in aanmerking komen voor pneumokokkenvaccinatie.