Effectiviteit

De gemiddelde vaccineffectiviteit voor IPD door een van de vaccintype is gemiddeld 37% over de beschermingsduur van 5 jaar. De vaccineffectiviteit voor pneumokokkenpneumonie door een van de vaccintypes is gemiddeld 7,5% over de beschermingsduur van 5 jaar. Hoewel de effectiviteit en de beschermingsduur niet optimaal zijn, zorgt vaccineren ervoor dat sterfte en ziekte door pneumokokken aanzienlijk vermindert. De effectiviteit van vaccinatie is het hoogst vlak na vaccinatie en neemt daarna snel af. Er zijn onzekerheden over de effectiviteit en de duur. Dat komt omdat er geen studies zijn die geheel representatief zijn voor de Nederlandse populatie ouderen, er brede betrouwbaarheidsintervallen zijn (en daarmee statistische onzekerheid over de betrouwbaarheid). En omdat de werkingsduur van het vaccin onduidelijk is. Daarom heeft de commissie van de Gezondheidsraad een conservatieve schatting gemaakt.