Type vaccin

Er is 1 vaccin voor het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen: Polysacharidevaccin (PPV23) van de leverancier MSD.

Het pneumokokkenvaccin is een mengsel van gezuiverde kapselpolysacchariden.
Elke dosis van 0,5 ml vaccin bevat 25 microgram van elk van de volgende 23 pneumokokkenpolysacharide-serotypes: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F.

De afmeting van een doosje Pneumovax met 10 vaccins is 9,5 cm x 8,7 cm x 15 cm.