Inclusiecriteria

Het primaire inclusiecriterium voor een oproep voor het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen is leeftijd, patiënten selecteert u via hun geboortejaar.

Welke cohorten worden in 2022 uitgenodigd?
Leeftijden 66 t/m 69 jaar (geboortejaren 1953 t/m 1956)