Inclusiecriteria

Het primaire inclusiecriterium voor een oproep voor het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen is leeftijd, patiënten selecteert u via hun geboortejaar.

Welke cohorten worden in 2023 uitgenodigd?
Leeftijden 63 t/m 66 jaar (geboortejaren 1957 t/m 1960)