Inclusiecriteria

Het primaire inclusiecriterium voor een oproep voor het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen is leeftijd, patiënten selecteert u via hun geboortejaar.

Welke cohorten worden in 2024 uitgenodigd?
Leeftijden 60 t/m 63 jaar (geboortejaren 1961 t/m 1964)