Daadwerkelijke selectie patiënten (augustus/september)

Dit is het moment om uw eerder gemaakte selectie te beoordelen en te controleren of het aantal bestelde vaccins juist is. U kunt de bestelling tot 8 dagen voor de levering nog kosteloos wijzigen. Daarnaast is dit het moment voor de laatste controle of voor alle patiënten met asplenie en sikkelcelziekte uit de betreffende leeftijdscohorten die nog nooit PCV13 hebben gekregen, dit overwogen is en eventueel toegediend minstens 2 maanden voorafgaand aan het programma.

Indien alleen gebruik wordt gemaakt van de voorlevering, dient dit al eerder te gebeuren, uiterlijk in augustus.

Uw HIS ondersteunt u in de daadwerkelijke selectie en  beoordeling, door patiënten te signaleren die voldoen aan een van de volgende punten:

  • een allergie / overgevoeligheid voor PPV23
  • ooit een pneumokokkenvaccinatie gehad (PCV13/PPV23)*
  • icpc’s die mogelijk een medische indicatie suggereren **
  • pneumokokkenvaccinatieweigeraar
  • vastgelegde behandelingen (miltextirpatie) / profylaxe (functionele asplenie)
  • diagnostische bepaling pneumokokkenvaccinatie medische indicatie

*mogelijk een aanwijzing dat een patiënt een medische indicatie heeft én indien < 2 jaar PPV23 gehad een contra-indicatie voor toediening van PPV23 in dit jaar

**zie voor meer informatie hierover bijlage 5. “Ondersteuning van het indiceren en beoordelen door het HIS” in de NHG- Praktijkhandleiding-Nationaal-Programma-Pneumokokkenvaccinatie-Volwassenen.