Eerste selectie (mei)

In mei kan een eerste selectie gemaakt worden om de grootte van de doelgroep te bepalen. Op een later moment kunnen patiënten met eventuele contra-indicaties met behulp van de HIS pneumokokkenmodule geïdentificeerd worden.