Ondersteuning van het indiceren en beoordelen door het HIS

Gebruik de pneumokokkenmodule uit uw HIS om te bepalen hoe groot de doelgroep is en dus hoeveel vaccins nodig zijn.