Selecteren

In 2024 krijgen alle mensen die in dat jaar 60 tot en met 63 jaar worden een uitnodiging voor pneumokokkenvaccinatie (1-1-1961 t/m 31-12-1964) (zie tabel 1).

U maakt een lijst of bestand van patiënten die in aanmerking komen voor de pneumokokkenvaccinatie. Deze lijst is noodzakelijk om de vaccins te bestellen en om patiënten uit te nodigen.

Welke cohorten worden in 2024 uitgenodigd?

Leeftijd60 jaar61 jaar62 jaar63 jaar
Geboortejaar1964196319621961

 

Het HIS ondersteunt u om patiënten te selecteren die voor pneumokokkenvaccinatie in aanmerking komen. Het aantal geïndiceerde patiënten kan erg variëren per praktijk en per jaar. Daardoor is het belangrijk ieder jaar de selectie met de geboortejaren uit te voeren en niet een schatting te maken met bijvoorbeeld het aantal griepvaccins of pneumokokkenvaccins in het voorgaande jaar.

Daarnaast is het mogelijk dat u met uw HIS in kaart brengt welke patiënten een medische indicatie hebben voor pneumokokkenvaccinatie (Zie: HIS-stappenplan). Voor dit programma is het noodzakelijk dat u patiënten met sikkelcelziekte en patiënten met asplenie in kaart brengt, zodat u kunt beoordelen of deze patiënten daadwerkelijk de vaccinaties tegen pneumokokken hebben ontvangen. En of ze in kunnen stromen in het programma (dit is afhankelijk van de minimumintervallen tussen de verschillende vaccinaties). Wellicht is dit een mooi moment om uw gehele patiëntenpopulatie te beoordelen op medische indicatie (als dit nog niet eerder gedaan is) en op die manier een kwaliteitsslag te maken.

Wanneer u tijdens de selectie opmerkt dat een patiënt met sikkelcelziekte of asplenie niet eerder pneumokokkenvaccinatie heeft ontvangen, moet u deze patiënt voorafgaand vaccineren met PCV13. Na minimaal 2 maanden kan u dan volgens dit programma de PPV23 vaccinatie geven.

In de HIS-handleiding leest u hoe u in uw HIS moet selecteren.

Sommige patiënten hebben naast een leeftijdsindicatie ook een medische indicatie voor vaccinatie tegen pneumokokken, dit zal de meest voorkomende reden zijn van eerdere vaccinatie. Zie hier voor de aan te houden periode tussen verschillende pneumokokkenvaccinaties.