Spillage

Bent u arts binnen een zorgorganisatie, dan wordt de toediening van de pneumokokkenvaccins vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg. U kunt dan ook geen declaraties bij de SNPG indienen. Wel moet u opgave doen van het aantal gevaccineerde patiënten.

Vanaf 1 december 2023 tot en met 31 januari 2024 kunt u via de website van de SNPG opgave doen van het aantal toegediende vaccins.

Het pneumokokkenvaccin is vergeleken met het griepvaccin een duurder vaccin, waardoor het extra belangrijk is om spillage zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt de pneumokokkenvaccins, in tegenstelling tot de griepvaccins, echter vaak wel langer gebruiken, omdat de houdbaarheid van pneumokokkenvaccins langer kan zijn en vaccinatie tegen pneumokokken ook niet seizoensgebonden is. Dit maakt dat het mogelijk kan zijn om vaccins die in het voorgaande campagnejaar overblijven te bewaren en daarmee patiënten te vaccineren in het komende campagnejaar. Let uiteraard wel altijd op de expiratiedatum en gebruik altijd eerst de vaccins met de kortste houdbaarheid. LET OP: Het RIVM levert eerst de vaccins uit met de kortste houdbaarheidsdatum. Daardoor kan het zijn dat u vaccins geleverd krijgt die niet meer dan één campagne/seizoen houdbaar zijn. Wanneer u ook alvast een gedeelte voor volgend jaar bestelt, loopt u het risico op een te hoge spillage. Let dus wel altijd op de expiratiedatum en gebruik altijd eerst de vaccins met de kortste houdbaarheid. Wanneer de houdbaarheidsdatum verstreken is, vernietigt u de vaccins.

Voor het seizoen 2023-2024 gelden de volgende afspraken (zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden):
Kosten voor een te hoge spillage zullen pas berekend worden als de houdbaarheidsdatum van de geleverde pneumokokkenvaccins is verlopen. Zo wordt voorkomen dat u kosten moet betalen over vaccins die u mogelijk alsnog gaat gebruiken. U dient de kostprijs per vaccin te betalen over alle teveel bestelde vaccins met uitzondering van het toegestane spillage.

De berekening bij één batch voor de toegestane spillage is als volgt:
Het toegediende aantal vaccins wordt naar boven afgerond op hele tientallen en vervolgens mag daarbovenop nog 5% van het aantal bestelde vaccins kosteloos overblijven.

Rekenvoorbeeld bij 1 batch:
U bestelt 120 vaccins en zet er 103. Voor de toegestane spillage wordt eerst afgerond op hele tientallen, dus 110. Vervolgens mag er nog 5% van 120 (is 6 vaccins) extra als spillage zijn, wat 116 maakt. Er blijven dan 4 vaccins over waarover de kostprijs per vaccin moet worden betaald.

De berekening bij meerdere batches is als volgt:
Het aantal gezette vaccinaties wordt bij elkaar opgeteld en op hele tienstallen naar boven afgerond. Dit aantal wordt afgetrokken van het totaal bestelde aantal van de betreffende batches. Het resultaat is de feitelijke spillage.
Vervolgens wordt per batch berekend wat de toegestane spillage (5% van het aantal bestelde vaccins) is. Waarna per batch de bovenmatige spillage berekend wordt, waarbij rekening gehouden wordt met de verhouding van het aantal vaccins per batch.

Rekenvoorbeeld bij meerdere batches:
U bestelt 250 vaccins, waarvan 100 vaccins in batch 1 vallen en 150 vaccins in batch 2. U zet 81 vaccins van batch 1 en 131 van batch 2.

Voor het berekenen van de toegestane spillage wordt het aantal gezette vaccins van beide batches eerst afgerond op hele tientallen, dus 220 (81+131 = 212 > afgerond 220).

De feitelijke spillage is:
het aantal bestelde vaccins minus het afgeronde aantal gezette vaccins = 250 (100+150) – 220 = 30.

De toegestane spillage per batch is:
Batch 1: 100 * 5% = 5
Batch 2: 150 * 5% = 8

De bovenmatige spillage per batch is:
Batch 1: ((100/250) * 30) – 5 = 7
Batch 2: ((150/250) * 30) – 8 = 10

Er blijven in totaal 17 vaccins over waarover de kostprijs per vaccin moet worden betaald.

U kunt alleen vaccins in uw opgave bij de SNPG meenemen die zijn besteld voor geïndiceerde patiënten voor het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen. Vaccins op eigen verzoek of voor personeel mogen niet via SNPG worden besteld en kunnen derhalve ook niet in de opgave worden meegenomen.

De kostprijs is afhankelijk van het seizoen waarin ze geleverd zijn: 2021-2022 € 20,- per vaccin, 2022-2023 € 20,50 per vaccin en 2023-2024 € 22,50 per vaccin.