Eerste selectie (mei)

De selectie van patiënten voor het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen gebeurt op basis van geboortejaar. Voor 2022 worden de volwassenen uitgenodigd geboren in 1953 tot en met 1956 die de afgelopen twee jaar niet een pneumokkenvaccin (PPV23) hebben gehad (zie tabel).

Het is verstandig om voor het bestellen van de vaccins het aantal in aanmerking komende personen in kaart te brengen. U kunt dan een betere inschatting maken hoeveel vaccins daadwerkelijk te bestellen vanaf 1 juni (vanaf 00.00 uur).

Welke cohorten worden in 2022 uitgenodigd?

Leeftijd 66 jaar 67 jaar 68 jaar 69 jaar
Geboortejaar 1953 1954 1955 1956