Inclusiecriteria

Het primaire inclusiecriterium voor een oproep voor het NPPV is leeftijd. Patiënten selecteert u via hun geboortejaar.

Welke cohorten worden in 2023 uitgenodigd?
Leeftijd 63 t/m 66 jaar (geboortejaren 1957 t/m 1960)