Registreren

Registratie van de vaccinatie, batchnummers en opt-in is voor patiënten en praktijkmedewerkers verschillend.

Van patiënten

Na COVID-19-vaccinatie wordt binnen 24 uur, op de dag van toediening, op patiëntniveau geregistreerd in het HIS:

  • Een medicatieregel (meestal een voorschrift) met het toegediende geneesmiddel
  • het batchnummer
  • de toestemming voor het delen van deze gegevens met de landelijke database CIMS (opt-in)

Afhankelijk van de inrichting van uw HIS, is het coderen met een ICPC gewenst. De code R44 kan hiervoor gebruikt worden. Met deze code kunnen vaccinaties tegen aandoeningen van de luchtwegen worden gecodeerd.

De HIS’en bereiden deze registratie voor en informeren u hierover.

  • Houd met deze registratie rekening bij de personeelsplanning tijdens en na het vaccinatiespreekuur.

Van praktijkmedewerkers

Met behulp van de hiervoor ontwikkelde app BRBA kunt u de vaccinatie gegevens van uw praktijkmedewerkers registreren. Als de medewerker geen toestemming geeft, kan de vaccinatie anoniem gemeld worden. Het is belangrijk dit ook te doen, zo houdt het RIVM zicht op het aantal vaccinaties. Vaccinaties kunnen per stuk of als batch met een CSV bestand worden ingevoerd.

  • De handleiding en een scholing hiervoor vindt u hier.

Met uw persoonlijke UZI-pas kunt u direct inloggen bij www.brba.nl. Artsen en apothekers loggen met de UZI pas in als beheerder en kunnen voor hun collega’s die de vaccinaties invoeren een eigen account aanmaken. Verpleegkundigen en praktijkondersteuners loggen met de UZI pas als registrant in en kunnen direct beginnen met invoeren. De BRBA helpdesk is bereikbaar per: mail: helpdesk@brba.nl en telefoon: 088-9324332.

Heeft u geen UZI-pas, vraag dan een account aan via aanmelden.brba.nl. Bij een aanvraag namens een instelling vult u uw gegevens in. Na goedkeuring van uw aanvraag neemt de koerier contact met u op voor het persoonlijk overhandigen van de toegangscodes.