Uitnodigen

Nodig geïndiceerde patiënten persoonlijk en schriftelijk uit voor de griepvaccinatie. Uit onderzoek is gebleken dat een persoonlijke en schriftelijke uitnodiging het meest effectief is. Patiënten moeten voldoende worden geïnformeerd over de griepvaccinatie. Dit is volgens de WGBO ook een plicht van de huisarts. Gebruik daarom de gratis infographic, waarbij u op de voorkant van de infographic uw uitnodigingsbrief kunt afdrukken. Hiervoor kunt u de Uitnodigingsbrief griepprik 2019 die door SNPG en NHG is opgesteld gebruiken. Deze brief vormt een logisch geheel met de informatie die in de infographic wordt gegeven. Het meesturen van de infographic beantwoordt mogelijk ook al vragen van patiënten.

Activiteiten voor schriftelijk uitnodigen:

  1. Selecteer de patiënten
  2. Controleer de overzichtslijst patiënten
  3. Stel de uitnodigingsbrief persoonlijk op
  4. Print uw uitnodiging op de voorkant van de infographic
  5. Verstuur de uitnodigingsbrieven in gesloten enveloppen
  6. Stuur ook een persoonlijke uitnodiging afgedrukt aan de voorkant van de infographic naar patiënten die thuis of in een woon/zorgcomplex worden gevaccineerd