Astma

De Gezondheidsraad en Influenzavaccinatie adviseren om kinderen met een onderhoudsbehandeling voor astma te vaccineren tegen griep.

Vooral zeer jonge kinderen met astma verdienen extra aandacht en hebben baat bij griepvaccinatie. Kinderen jonger dan 2 jaar met een mogelijke indicatie staan meestal onder behandeling van een specialist. U kunt als huisarts het beste met de behandelend specialist overleggen over de indicatie.

Er komen geluiden uit de pediatriewereld dat er zeer weinig meerwaarde is deze groep (tot 12jr) tegen griep te beschermen.

Vaccineren van kinderen is een lastig probleem, omdat er vaak weinig gegevens zijn in de literatuur. De producenten suggereren vanaf 6 maanden. Dan tot 36 maanden een 1/4 dosering, vanaf 36 maanden de 1/2 dosering. Zoals bekend reageert het immuunsysteem van kinderen onvoldoende, daarom wordt vanuit het NPG geadviseerd om twee volledige injecties toe te dienen met een maand (4 weken) tussenpoos. Naar aanleiding van een onderzoek in Rotterdam zouden kinderen met astma minder baat hebben bij een griepvaccinatie. Op dit onderzoek is veel kritiek geweest, zodat bij de Gezondheidsraad het advies luidt om wel te vaccineren, maar de ouders uit te leggen dat de winst misschien beperkt is.