Hartgebrek

Kinderen bij wie na een hartoperatie het hart goed functioneert hebben geen indicatie voor de griepvaccinatie. Bij een vergrote kans op hartfalen is er wel een indicatie voor de griepvaccinatie.