Indicaties voor het NPG

De minister van VWS heeft de indicaties voor griepvaccinatie vastgesteld op advies van de Gezondheidsraad.

Rechts ziet u de groepen die in aanmerking komen voor een jaarlijkse griepvaccinatie.

Let op!
Denk bij geïndiceerde patiënten ook aan andere omstandigheden en vaccinatie.

Uitbreiding doelgroepen NPG

Op 20 september 2021 heeft de Gezondheidsraad een nieuw advies uitgebracht over het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG): Griepvaccinatie: herziening van de indicatiestelling 2021. De Gezondheidsraad adviseert om 7 aangepaste doelgroepen een uitnodiging te sturen voor griepvaccinatie. Uit huidige literatuur blijkt dat deze groepen baat hebben bij griepvaccinatie, en dat griepvaccinatie hun risico’s op complicaties en ziektelast verkleint. Eerder is met VWS afgesproken dat, bij een positief besluit van VWS, de implementatie van dit advies (op zijn vroegst) volgt in 2022. Het is immers onmogelijk om na 20 september nog te selecteren, te bestellen en uit te nodigen voor dit seizoen.

We verwachten echter dat er vragen komen van extra patiënten die tot de 7 aangepaste doelgroepen behoren, en dat een aantal van hen vanwege het nieuwe advies ook vaccinatie zal wensen. VWS wil het mogelijk maken dat deze mensen zich ook dit jaar al kunnen laten vaccineren. Dit is een geste: zij vallen immers niet of nog niet onder het NPG. Extra patiënten uit de aangepaste doelgroepen die dit wensen, kunnen zich actief bij uw praktijk melden voor griepvaccinatie, om al dit jaar te profiteren van de bescherming van de griepvaccinatie.

Voor verdere informatie verwijzen we naar het addendum: Addendum bij de NHG praktijkhandleiding griepvaccinatie 2021

Het RIVM heeft over de uitbreiding van de doelgroep een infographic gemaakt die gebruikt kan worden bij het informeren van de patiënten: Infographic uitbreiding doelgroepen griepprik