Reden invoering quadrivalent vaccin

Tot nu toe was het griepvaccin in Nederland gericht tegen 3 verschillende griepvirussen. In de afgelopen jaren bood het griepvaccin daarmee meestal voldoende bescherming tegen de griep.

Elk seizoen veroorzaken 1 tot 4 verschillende griepvirussen de griepepidemie. Deze 4 griepvirussen zijn te verdelen in 2 van het A-type en 2 van het B-type. Welke van de 4 virussen de grootste bijdrage aan de epidemie zal leveren, is moeilijk te voorspellen. De 2 griepvirussen van het B-type die nu in het vaccin zijn opgenomen, leken tot voor kort heel veel op elkaar. Mede daardoor beschermden 3 van de 4 verschillende griepvirussen in het vaccin voldoende tegen griep. Door veranderingen in de virussen zijn de 2 griepvirussen van het B-type die heel veel op elkaar leken, in de loop van de tijd steeds meer van elkaar gaan verschillen. Daarom worden beide B-type virussen nu opgenomen in het vaccin en komt het totaal op 4. Het griepvaccin met de 4 verschillende griepvirussen maakt de kans groter dat de griepprik beschermt tegen griep.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt het belangrijk om mensen zo goed mogelijk tegen de ernstige gevolgen van griep te beschermen. Op advies van experts heeft het ministerie daarom opdracht gegeven een nieuw vaccin met alle 4 voorkomende verschillende griepvirussen te gebruiken in het Nationaal Programma Grieppreventie. Nederland sluit hiermee aan bij omringende landen die ook vaccins tegen de 4 voorkomende verschillende griepvirussen gebruiken, zoals Duitsland en België. Dit nieuwe vaccin heet quadrivalent vaccin. Het besluit van staatssecretaris Blokhuis over het gebruik van het quadrivalent vaccin is hier terug te lezen.

Elk jaar doet de WHO aanbevelingen voor de samenstelling van het griepvaccin. Sinds 2012 doet zij aanbevelingen voor de samenstelling van een vaccin met drie virussen (trivalent vaccin, het vaccin dat tot vorig jaar in Nederland werk gebruikt) en een vaccin met vier virussen (quadrivalent vaccin, het vaccin dat nu ook in Nederland ingezet gaat worden). Meer informatie over de samenstelling van het huidige quadrivalente vaccin is ook te vinden in de WHO aanbevelingen.