Selecteren, registreren en controleren

U maakt een lijst of bestand van uw patiënten die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie. Deze lijst is noodzakelijk voor het bestellen van vaccins en hoeveel patiënten u moet uitnodigen. Gebruik de griepmodule van het HIS voor het selecteren van patiënten. Selecteer in uw HIS de lijst met patiënten voor griepvaccinatie op basis van: leeftijd (personen van 60 jaar en ouder, daaronder vallen personen die voor 1 mei van het jaar volgend op de griepvaccinatie 60 jaar worden), relevante ICPC-codes, weerstand verlagende medicatie en attentieregels.
LET OP: De Gezondheidsraad heeft een herziene indicatiestelling uitgebracht met betrekking tot de doelgroep voor de griepvaccinatie. Hierdoor kan uw selectie afwijken ten opzichte van andere jaren.

In de HIS-handleiding kunt u lezen hoe u in uw HIS moet selecteren.

U kunt ook een lijst maken met ruiters, ICPC-codes, de zoekfunctie in HIS zelf of door de patiëntendossiers door te nemen. Zowel de huisarts, de doktersassistent of de praktijkondersteuner kan de lijst met geïndiceerde patiënten maken.

Veel HIS systemen koppelen aan ICPC-codes automatisch een signalering voor griepvaccinatie. Ken daarom een ICPC-code toe aan ieder arts-patiëntcontact. Hiervoor kunt u de griepmodule van het HIS gebruiken. Voor criteria van griepselectie verwijzen wij naar Bijlage 2 van de NHG-SNPG Influenza Handleiding.

Enkele aandoeningen zijn niet met mogelijke relevante ICPC-codes op te sporen. Hierdoor kunnen patiënten buiten de selectie vallen. Wees erop alert dat u ook deze patiënten opneemt in uw selectie:

  • Status na longresectie
  • Dialyse
  • Niertransplantatie
  • Chemotherapie
  • Beenmergtransplantatie

Weerstand verlagende geneesmiddelen worden in de G-Standaard aangegeven met een bijzonder kenmerk. Deze functionaliteit is toegevoegd aan de griepmodule van uw HIS. Zie hiervoor de handleiding van uw HIS.