Selecteren

Vanaf half september starten de voorleveringen van de griepvaccins. Indien u nog geen definitieve selectie heeft gemaakt van de geïndiceerde patiënten binnen uw praktijk voor het NPG is dit een goed moment om deze selectie uit te voeren. Ook kunt u een reeds gemaakte selectie nogmaals controleren op eventuele veranderingen, zoals bijvoorbeeld sterfgevallen, zodat u een juiste selectie heeft. U kunt de selectie vervolgens naast uw bestelling leggen om te kijken of uw bestelling griepvaccins zo nodig aangepast moet worden.

U maakt een lijst of bestand van uw patiënten die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie. Deze lijst is noodzakelijk voor het bestellen van vaccins en hoeveel patiënten u moet uitnodigen. Gebruik de griepmodule van het HIS voor het selecteren van patiënten. Selecteer in uw HIS de lijst met patiënten voor griepvaccinatie op basis van: leeftijd (personen van 60 jaar en ouder, daaronder vallen personen die voor 1 mei van het jaar volgend op de griepvaccinatie 60 jaar worden), relevante ICPC-codes en/of weerstand verlagende medicatie.
LET OP: De Gezondheidsraad heeft een herziene indicatiestelling uitgebracht met betrekking tot de doelgroep voor de griepvaccinatie. Hierdoor kan uw selectie afwijken ten opzichte van andere jaren.

In de HIS-handleiding kunt u lezen hoe u in uw HIS moet selecteren. Voor het maken van de selectie op basis van te beoordelen criteria voor het NPG kunt u gebruik maken van dit overzicht.
Hier vindt u een uitwerking van de nieuwe doelgroepen uit het Gezondheidsraadadvies en de volledige lijst ICPC-codes waarop geselecteerd wordt voor griepvaccinatie.

U kunt ook een lijst maken met ruiters, ICPC-codes, de zoekfunctie in HIS zelf of door de patiëntendossiers door te nemen. Zowel de huisarts, de doktersassistent of de praktijkondersteuner kan de lijst met geïndiceerde patiënten maken.

Weerstandverlagende geneesmiddelen worden in de G-Standaard aangegeven met een bijzonder kenmerk. Deze functionaliteit is toegevoegd aan de griepmodule van uw HIS. Zie hiervoor de handleiding van uw HIS.

Veel HIS systemen koppelen aan ICPC-codes automatisch een signalering voor griepvaccinatie. Ken daarom een ICPC-code toe aan ieder arts-patiëntcontact. Voor criteria van griepselectie verwijzen wij naar de NHG Praktijkhandleiding Griepvaccinatie.

Enkele aandoeningen zijn niet met mogelijke relevante ICPC-codes op te sporen. Hierdoor kunnen patiënten buiten de selectie vallen. Wees erop alert dat u ook deze patiënten opneemt in uw selectie. Dit kan gelden voor bijvoorbeeld personen met een BMI >40 of zwangere vrouwen vanaf 22 weken.