Voorwaarden delegatie

De medewerker is bekwaam om de handeling uit te voeren als:

  • hij/zij weet hoe de vaccinatie toegediend moet worden (hij/zij is goed geïnstrueerd)
  • hij/zij de vaccinatie kan uitvoeren
  • hij/zij eventuele complicaties kan herkennen en hier adequaat naar kan handelen
  • hij/zij heeft laten zien dat hij/zij hierin bekwaam is
  • de arts ervan overtuigd is dat de medewerker hierin bekwaam is
  • er afspraken zijn over de (telefonische) bereikbaarheid van de arts en het inschakelen van een alarmnummer

Advies voor als de praktijkmedewerker de griepvaccinatie uitvoert

  • Leg afspraken schriftelijk vast
  • Beoordeel regelmatig (jaarlijks) de bekwaamheid van de praktijkmedewerker

Zie ook de Checklist.