Onderbroken koudeketen

Hoe lang mag de koudeketen worden onderbroken?

Wat moet ik doen als de koude keten van de vaccins is onderbroken?
Antwoord: Indien de koude keten van de vaccins is onderbroken dient u het meldformulier onderbroken koude keten in te vullen en in te sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om een oplossing te vinden. De koude keten is onderbroken als de vaccins zijn bewaard bij een temperatuur lager dan 2 graden of voor meer dan 2 uur bij een temperatuur boven de 8 graden. U dient het formulier ook altijd in te vullen als de vaccins zijn bewaard bij een temperatuur boven de 21 graden.

Per individuele situatie zal zo spoedig mogelijk een oplossing worden voorgelegd, zodat u zo snel mogelijk weer kunt beschikken over vaccins die aan de kwaliteitsnormen voldoen.