Luchtwegen en longen

Hebben patiënten met pulmonale aandoeningen een indicatie voor griep- en/of pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatie
Patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie.

Dit zijn astmapatiënten (als er sprake is van onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïden; dit geldt ook voor kinderen), COPD, longcarcinoom, antracosilicose, longfibrose, mucoviscidose, ernstige kyfoscoliose, status na longresectie, TBC en ademhalingsstoornissen door neurologische en andere aandoeningen.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten met een aandoening aan de luchtwegen en longen hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.