Verstandelijke beperking (intramuraal)

Wat is het beleid met betrekking tot het vaccineren van patiënten met een verstandelijke beperking die in intramurale voorzieningen verblijven?

Griepvaccinatie
Alle patiënten die in woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking verblijven hebben een indicatie voor de griepvaccinatie.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten die in woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking verblijven hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.