Aflevering vaccins

U ontvangt op de dag voorafgaand aan de levering vóór 08.00 uur ’s ochtends een vooraankondiging met een indicatie van de levertijd (met een tijdsframe van 2-4 uur). Deze wordt verstuurd naar het e-mailadres van de praktijk zoals opgegeven in de webapplicatie.

De vaccins worden in een gekoelde vrachtauto vervoerd en bij u afgeleverd. De vaccins moet u bij aflevering zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 1 uur in de originele verpakking in de koelkast plaatsen. De huisarts hoeft niet zelf de vaccins in ontvangst te nemen. Dat kan de assistente ook doen. Zorg dat degene die de vaccins in ontvangst neemt weet hoe hij of zij met de vaccins om moet gaan.

Als er niemand aanwezig is op de afgesproken afleverdatum, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met SNPG. Als wij de vaccins niet kunnen afleveren, bieden we de zending de volgende werkdag kosteloos opnieuw aan. Voor een eventuele derde of verdere aanbieding van dezelfde levering wordt per aanbieding € 40,00 (incl. btw) in rekening gebracht.

Wij wijzen u er op dat reclamatie bij schade of een discrepantie tussen aantal geleverde vaccins en pakbon binnen 24 uur gedaan moet worden.