Schade, onvolledigheid of onderbroken koude keten

In geval van beschadiging van de doos/dozen of onvolledigheid van de zending kunt u de gehele zending weigeren. Er wordt zo snel mogelijk met u contact opgenomen om een afspraak te maken voor een vervangende levering.

Schade
Bij schade aan spuiten en/of verpakking dient u een Schademeldformulier in te vullen en in te sturen. Om de schade goed te kunnen beoordelen, dient u het/de beschadigde vaccin(s) en/of verpakking op te sturen naar het adres dat op het schademeldformulier vermeld staat. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om een oplossing te vinden.

Onvolledigheid van de zending
De vaccins moeten in de originele verpakking binnen 1 uur na ontvangst in de koelkast opgeslagen worden. Wij vragen u om bij het plaatsen van de vaccins in de koelkast het aantal ontvangen vaccins te controleren met het aantal zoals vermeld op de meegeleverde pakbon. Wilt u ook het aantal vaccins op de pakbon vergelijken met het aantal vaccins vermeld op de opdrachtbevestiging? Bij afwijkingen verzoeken wij u zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 1 dag na aflevering) contact op te nemen met SNPG via griep@snpg.nl of pneumokokken@snpg.nl.

Onderbroken koude keten
Indien de koude keten van de vaccins is onderbroken, dient u het Meldformulier onderbroken koude keten in te vullen en in te sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om een oplossing te vinden.