Aflevering vaccins

U ontvangt op de dag voorafgaand aan de levering vóór 08.00 uur ’s ochtends een vooraankondiging met een indicatie van de levertijd (met een tijdsframe van 2-4 uur). Deze wordt verstuurd naar het e-mailadres van de praktijk zoals opgegeven in de webapplicatie.

De vaccins worden in een gekoelde vrachtauto vervoerd en bij u afgeleverd. De vaccins moet u bij aflevering zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 1 uur in de originele verpakking in de koelkast plaatsen. De huisarts hoeft niet zelf de vaccins in ontvangst te nemen. Dat kan de assistente ook doen. Zorg dat degene die de vaccins in ontvangst neemt weet hoe hij of zij met de vaccins om moet gaan.

Als er niemand aanwezig is op de afgesproken afleverdatum, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met SNPG. Als wij de vaccins niet kunnen afleveren, bieden we de zending de volgende werkdag kosteloos opnieuw aan. Voor een eventuele derde of verdere aanbieding van dezelfde levering wordt per aanbieding € 40,00 (incl. btw) in rekening gebracht.

Als een zending door de transporteur niet afgeleverd kan worden op de afgesproken dag voor 16.00 uur, neemt de transporteur contact op met de betreffende organisatie en wordt afgesproken deze zending alsnog die dag af te leveren of er wordt een afspraak voor de volgende dag gemaakt.

Let op! De chauffeur die uw vaccins levert mag niet afleveren op een ander adres dan op de order staat. U mag dus niet de chauffeur naar een ander adres sturen. Wanneer u toch op een ander adres geleverd wilt krijgen, dient u dit van te voren aan te geven. Dit kan dus tot 8 dagen voor levering door in de webapplicatie uw bestelling aan te passen (afleveradres wijzigen) en binnen 8 dagen voor levering kunt u hiervoor contact met SNPG op te nemen via griep@snpg.nl of pneumokokken@snpg.nl met het verzoek of aanpassen van het adres nog mogelijk is. Wijzigingen binnen 8 dagen kunnen wij niet garanderen.

Wij wijzen u er op dat reclamatie bij schade of een discrepantie tussen aantal geleverde vaccins en pakbon binnen 24 uur gedaan moet worden.