Briefpapier met infographic

De infographic voor zowel de griep- als voor de pneumokokkenvaccinatie worden jaarlijks herzien.

De infographic bieden wij u aan op A4 briefpapier, waarbij u op de voorzijde van dit briefpapier zelf uw uitnodigingsbrief kunt printen. Het briefpapier met op de achterzijde de infographic ontvangt u gratis.

De informatie in de infographic over de griepvaccinatie en pneumokokkenvaccinatie is kort en illustratief weergegeven. We adviseren u om gebruik te maken van de uitnodigingsbrieven die ieder jaar door de NHG, in samenwerking met het RIVM en SNPG, worden opgesteld op basis van actuele informatie over de lopende vaccinatiecampagnes. De inhoud bevat de minimale noodzakelijke informatie om alle vereisten in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) rondom preventieve interventies te borgen en vormt een logisch en volledig geheel met de infographic. Wanneer aanpassingen in de brieven toch nodig zijn, is het advies om dit beperkt te houden. De uitnodigingsbrief kunt u vanaf augustus downloaden via de websites van SNPG en NHG.
 
LET OP: U dient te allen tijde, ook wanneer u voor het verzenden van de uitnodigingen gebruik maakt van een verzendhuis, het drukwerk via de webapplicatie van SNPG te bestellen. U geeft bij het bestellen van het drukwerk aan of het drukwerk bestemd is voor een verzendhuis of bij uw praktijk afgeleverd dient te worden. Maakt u gebruik van een verzendhuis, maar wilt u daarnaast voor eigen gebruik ook nog infographics ontvangen op uw eigen praktijkadres? Dan kunt u vanaf half augustus een nabestelling hiervoor plaatsen en kiezen voor uw praktijkadres als afleveradres. 

Door de introductie van het briefpapier met infographic hoeft u niet meer zelf uw eigen papier in te kopen voor het printen van de uitnodigingsbrieven.

Naast het bestellen van de vaccins kunt u, uitgaande van het verwachte aantal uitnodigingen dat u dit jaar zult versturen, een gepaste bestelling plaatsen van het benodigde aantal infographics per vaccinatiecampagne. U kunt zelf aangeven op welk afleveradres u de infographics wilt ontvangen. Daarnaast is er zoals gebruikelijk de mogelijkheid om een nabestelling te doen.

Het briefpapier met infographic kunt u vanaf 3 juni bestellen via onze webapplicatie. Tot en met donderdag 1 augustus (onder voorbehoud) kunt u uw bestelling hier ook aanpassen, en in de loop van de week 33 (14 t/m 16 augustus) ontvangt u de bestelling op het opgegeven afleveradres ontvangen (tenzij anders aan ons verzocht).
Vanaf 2 augustus kunt u meer infographics bestellen door een aparte bestelling te plaatsen via de webapplicatie. Levering van deze bestellingen start vanaf 14 augustus (onder voorbehoud). Na deze datum kunt u voor de levering aanhouden dat bestellingen op uiterlijk woensdag besteld in de loop van de week daaropvolgend zullen worden afgeleverd.

Naast dit briefpapier met infographic sturen wij u standaard (gratis) een tweetal griep- en pneumokokkenposters toe die u in de wachtkamer op een zichtbare plek kunt ophangen. Verder kunt u op onze site onder Downloads Griep en Pneumokokken digitale bestanden vinden om op het informatiescherm te plaatsen binnen de organisatie.