Locatie vaccinaties

Griep- en/of pneumokokkenvaccinatie vindt plaats binnen zorgorganisaties zoals verpleeghuizen en woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. De arts verzorgt de vaccinatie op deze locaties of delegeert deze verantwoordelijkheid aan een verpleegkundige. Daarbij is het van belang dat wanneer er verschillende locaties zijn, de koude keten goed bewaakt wordt. Het pneumokokkenvaccin is minder stabiel dan het griepvaccin en behoudt zijn werkzaamheid door het op de juiste wijze te bewaren. Door de vaccins tijdens de route gekoeld te bewaren wordt de koude keten niet onderbroken.