Leeftijdsgrens

Wat is de leeftijdsgrens voor ouderen?

Griepvaccinatie
Patiënten die vóór 1 mei van het jaar volgend op de griepvaccinatie 60 jaar worden hebben een indicatie voor de griepvaccinatie. In 2020 kunt u daarom iedereen die is geboren vóór 1 mei 1961 als geïndiceerd aanmerken.

Pneumokokkenvaccinatie
Patiënten die in 2020 73 tot en met 79 jaar worden (geboortejaren 1941 tot en met 1947) hebben een indicatie voor pneumokokkenvaccinatie.