Declareren ION (ingeschreven patiënten op naam)

De volgende declaraties voor (aanvullende) werkzaamheden rondom vaccineren van COVID-19 kunnen via de webapplicatie van SNPG ingediend worden. Wanneer u deze declaratie(s) nog niet ingediend heeft, maar wel werkzaamheden verricht heeft, kunt u een of beiden declaraties in een aankomende declaratieperiode alsnog indienen. De tweede declaratieperiode heeft van 20 juni tot en met 15 juli 2022 gelopen. Later dit jaar zullen er nog één of meerdere declaratieperioden volgen, mocht u deze declaratie(s) nog niet hebben ingediend. Wij informeren u daar dan weer over via een alert.

Aanvullende werkzaamheden tijdens eerste vaccinatieronde  

In vervolg op de reeds in 2021 uitgekeerde vergoeding van € 2,- per ION voor werkzaamheden rondom de vaccinatie van AstraZeneca voor het selecteren/bestellen/uitnodigen zonder vaccin-toediening en werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de stopzetting AstraZeneca, is er een extra vergoeding per ION beschikbaar voor aanvullende activiteiten die huisartsen sindsdien nog hebben uitgevoerd. Aanvullende werkzaamheden zijn:

  • het selecteren van 12- tot 17-jarigen op medische indicatie
  • het aanmelden van niet-mobiele 60-minners voor thuisvaccinatie
  • de consequenties van de beleidswijziging t.a.v. AstraZeneca-vaccinatie (de mogelijkheid vaccinatie met Pfizer door de GGD na 1ste prik met AstraZeneca door huisartsen)
  • het verzorgen van QR-codes/vaccinatiebewijzen (voor mensen die door de huisarts zijn gevaccineerd, maar niet in het RIVM-register staan). 

Het tarief bedraagt 0,54 per ION. De peildatum van het aantal ingeschreven patiënten op naam op basis waarvan deze vergoeding wordt uitgekeerd is 1 juli 2021.

LET OP: declaraties voor de eerste werkzaamheden uitgevoerd in 2021, waar een vergoeding van 2, per ION tegenover stond, kunnen niet meer ingediend worden. Dit was mogelijk tot uiterlijk 31 maart 2021. 

Werkzaamheden rondom boostervaccinatie  

Dit betreft nieuwe activiteiten die zijn ontstaan tijdens de boostercampagne, zoals het uitnodigen van patiënten met het downsyndroom en niet-mobiele 60-plussers. Het tarief bedraag 0,17 per ION. De peildatum van het aantal ingeschreven patiënten op naam op basis waarvan deze vergoeding wordt uitgekeerd is 1 februari 2022.

Werkzaamheden rondom najaarscampagne

Dit betreft nieuwe activiteiten die zijn ontstaan tijdens de najaarscampagne (vanaf oktober 2022). Het betreft het uitnodigen van de 60- griepgroep en/of het op verzoek van de zorginstelling verstrekken van contra-indicaties/informatie. Het tarief bedraag 0,81 per ION. De peildatum van het aantal ingeschreven patiënten op naam op basis waarvan deze vergoeding wordt uitgekeerd is 1 september 2022 (peildatum nog niet definitief en daarom onder voorbehoud).