Declareren ION (ingeschreven patiënten op naam)

⚠ U kunt via SNPG vanaf 1 mei 2023 geen declaraties voor COVID-19-vaccinatie meer indienen.

Declaraties voor (aanvullende) werkzaamheden rondom vaccineren van COVID-19 konden tot en met 30 april 2023 via de webapplicatie van SNPG ingediend worden.

De volgende declaraties voor verrichte werkzaamheden kon u indienen via de webapplicatie:

Aanvullende werkzaamheden tijdens eerste vaccinatieronde  

In vervolg op de reeds in 2021 uitgekeerde vergoeding van € 2,- per ION voor werkzaamheden rondom de vaccinatie van AstraZeneca voor het selecteren/bestellen/uitnodigen zonder vaccin-toediening en werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de stopzetting AstraZeneca, is er een extra vergoeding per ION beschikbaar voor aanvullende activiteiten die huisartsen sindsdien nog hebben uitgevoerd. Aanvullende werkzaamheden zijn:

  • het selecteren van 12- tot 17-jarigen op medische indicatie
  • het aanmelden van niet-mobiele 60-minners voor thuisvaccinatie
  • de consequenties van de beleidswijziging t.a.v. AstraZeneca-vaccinatie (de mogelijkheid vaccinatie met Pfizer door de GGD na 1ste prik met AstraZeneca door huisartsen)
  • het verzorgen van QR-codes/vaccinatiebewijzen (voor mensen die door de huisarts zijn gevaccineerd, maar niet in het RIVM-register staan).

Het tarief bedraagt € 0,54 per ION. De peildatum van het aantal ingeschreven patiënten op naam op basis waarvan deze vergoeding wordt uitgekeerd is 1 juli 2021.

LET OP: declaraties voor de eerste werkzaamheden uitgevoerd in 2021, waar een vergoeding van € 2,- per ION tegenover stond, kunnen niet meer ingediend worden. Dit was mogelijk tot uiterlijk 31 maart 2021.

Werkzaamheden rondom boostervaccinatie  

Dit betreft nieuwe activiteiten die zijn ontstaan tijdens de 1e boostercampagne die gestart is in de laatste maanden van 2021 en doorliep in het voorjaar 2022. Het gaat hier om o.a. het uitnodigen van patiënten met het downsyndroom en niet-mobiele 60-plussers. Het tarief bedraag € 0,17 per ION. De peildatum van het aantal ingeschreven patiënten op naam op basis waarvan deze vergoeding wordt uitgekeerd is 1 februari 2022.

Werkzaamheden rondom najaarscampagne

Vanaf oktober 2022 is huisartsen gevraagd de selectie en uitnodiging voor het maken van een afspraak voor een herhaalvaccinatie te verzorgen, gericht op de griepgroep 60-. Ook kan de huisarts op verzoek van een zorginstelling contra-indicaties geven. Voor deze werkzaamheden geldt een vergoeding van € 0,81 per ingeschreven patiënt (ION) en de peildatum die hierbij aangehouden wordt, is 1 september 2022. Deze declaratie kan vanaf 10 oktober worden gedeclareerd.