Vergoeding

Als huisartsenpraktijk kunt u tarieven declareren voor elke vaccinatie die u heeft uitgevoerd (vanuit de huisartsenpraktijk en thuisvaccinaties). Daarnaast kunt u een bedrag per ingeschreven patiënt declareren, als vergoeding voor de tijd en kosten die zijn gaan zitten in extra werkzaamheden en patiëntenvoorlichting.
Het is afhankelijk van het soort vaccinatie (reguliere covid-vaccinatie (basisserie) of herhaalvaccinatie) en de doelgroep (niet-mobiel, wonend in instelling of mobiel) hoe en bij wie u deze tarieven kunt declareren. 

De 2e declaratieperiode van 20 juni tot en met 15 juli 2022 is inmiddels afgelopen. Op later te bepalen moment dit jaar zal de webapplicatie weer opengesteld worden om uw nog niet ingediende declaraties (alsnog) in te kunnen dienen en aanvullend ook de herhaalvaccinaties in het najaar 2022.
In de 1e en 2e declaratieperiodes (25 april t/m 31 mei en 20 juni t/m 15 juli 2022) heeft u via de webapplicatie van SNPG voor de volgende COVID-19-werkzaamheden een declaratie in kunnen dienen voor de volgende werkzaamheden. Indien u er nog niet aan toegekomen bent om te declareren, na de 1e declaratieperiode aanvullend nog vaccinaties heeft toegediend of u nog niet eerder op de hoogte was dat u kon declareren, dan kunt u in de aankomende declaratieperiodes alsnog een of meerdere van deze declaraties indienen.
 • Incidenteel en kleinschalig zetten van 1ste en 2de vaccinaties in de eigen praktijk, waarmee beoogd wordt de vaccinatiegraad te verhogen onder moeilijk bereikbare groepen of in achterblijvende regio’s. Het tarief is € 21,- per toegediende vaccinatie.  
 • Het toedienen van eerste boostervaccinaties bij niet-mobiele thuiswonenden bij de patiënt thuis door het ophalen van opgetrokken spuiten bij de GGD. Het tarief is € 90,16 (toegediend in 2021) en € 91,97 (toegediend in 2022) per toegediende vaccinatie. Het gaat hier om niet-mobiele thuiswonenden voor wie het echt niet mogelijk was om zelfstandig naar een GGD-locatie te komen.
  LET OP: Als u bij het vaccineren van een niet-mobiele patiënt tevens een daar aanwezige mobiele partner van de patiënt heeft gevaccineerd, mag u voor deze persoon € 21,- per toegediende vaccinatie in rekening brengen en deze opvoeren onder fijnmazige vaccinatie.
   
 • De vergoeding van extra activiteiten die huisartsen nog hebben uitgevoerd in de eerste vaccinatieronde met AstraZeneca. Het tarief is € 0,54 per ION.
  LET OP: Dit is een vervolg op het uitvoeren van extra werkzaamheden. Hieronder vallen niet het zetten van vaccinaties, selecteren, uitnodigen en informeren van de eigen patiënten. Daarvoor heeft de declaratiemogelijkheid in 2021 plaatsgevonden en deze is inmiddels afgerond.
   
 • Nieuwe activiteiten die zijn ontstaan tijdens de boostercampagne, zoals het uitnodigen van patiënten met het downsyndroom en het uitnodigen van niet-mobielen 60-plussers. Het tarief is € 0,17 per ION.   

Voor de herhaalvaccinaties (gezet vanaf 2022) geldt een vergoeding van € 91,97 per vaccinatie.

LET OP: controleer of in de eerste declaratieperiodes deze vaccinaties niet al per abuis al gedeclareerd zijn. Dit blijkt namelijk door onduidelijkheid hierover wel gebeurd te zijn. In uw account bij SNPG onder Declaratie archief kunt u nakijken wat u eerder al gedeclareerd heeft. En ook in de bevestiging(en) die u ontvangen heeft voor (een) eerder ingediende declaratie(s) kunt u zien wat en hoeveel u heeft gedeclareerd.

Vanaf oktober 2022 wordt huisartsen gevraagd de selectie en uitnodiging voor het maken van een afspraak voor een herhaalvaccinatie te verzorgen gericht op de 60- griepgroep. Ook kan de huisarts op verzoek van een zorginstelling contra-indicaties geven. Voor deze werkzaamheden geldt een vergoeding van € 0,81 per ingeschreven patiënt (ION). Deze declaratie kan op een nader te bepalen moment in het najaar gedeclareerd worden. Voor de door huisartsen toegediende herhaalvaccinaties bij niet-mobiele patiënten aan huis (met een bij de GGD opgehaalde opgetrokken spuit) geldt een vergoeding van € 91,97 per vaccinatie.

Activiteiten die u heeft verricht onder verantwoordelijkheid van de GGD, kunt u declareren bij de regionale GGD. De financiering zal dan verlopen via de GGD-meerkostenregeling VWS. De GGD betaalt de huisartsen die ingezet worden bij het vaccineren. 

Declaraties via de GGD:  

 • Het zetten van boostervaccinaties bij zorginstellingen zonder medische dienst. Het tarief is € 41,35 per vaccinatie.
 • Het zetten van boostervaccinaties in de eigen praktijk op verzoek van de GGD. Hiervoor gelden de maximale uurtarieven van de GGD, overdag € 81,13 en ANW € 96,13.   
 • Het beschikbaar stellen van personeel aan de GGD voor onder andere administratieve taken. Het tarief is € 35,- per uur. 

Huisartsen die meehelpen op de GGD-vaccinatielocaties worden door de GGD betaald. Deze werkwijze is bekend van het voorjaar. Hiervoor gelden de maximale uurtarieven van de GGD, overdag € 81,13 en ANW € 96,13.    

De declaraties van de eerste boostercampagne kunnen al ingediend worden bij de regionale GGD. Dit gaat middels een formulier dat uw regionale GGD gedeeld heeft. U kunt hierover contact opnemen met uw regionale GGD. 

Later dit jaar, na de zomervakantie, zal de webapplicatie ook nog één of meerdere keren worden opengesteld om uw declaratie(s) in te kunnen dienen. Wij zullen u t.z.t. via een alert hierover informeren.