Declareren overgenomen vaccins

Indien u vaccins heeft overgenomen van een collega-praktijk dan kunt u de declaratie ervan als volgt regelen:

  • Vaccins die zijn besteld blijven altijd op de naam staan van de praktijk die de vaccins heeft besteld.
  • Geef aan uw collega door hoeveel van de overgenomen vaccins u heeft toegediend.
  • Bij griepvaccins geeft u tevens aan uw collega door hoeveel er binnen welke leeftijdscategorie is gevaccineerd.
  • Bij pneumokokkenvaccins geeft u tevens aan uw collega door met welk batchnummer is gevaccineerd.
  • De praktijk die de vaccins heeft besteld dient op basis van de doorgegeven informatie de declaratie in van de overgenomen vaccins. (bij het griepvaccin is de vergoeding €12,50 per vaccin en bij het pneumokokkenvaccin €21 per vaccin). Voorbeeld: huisarts A levert 50 pneumokokkenvaccins aan huisarts B. Huisarts B stuurt een factuur van 50 x €21 naar huisarts A.
  • De praktijk die de vaccins heeft besteld krijgt een vergoeding uitgekeerd voor deze vaccinaties.
  • De praktijk die de vergoeding heeft ontvangen verrekent dit met u.
  • Er is geen sprake van BTW wanneer er uitruil van vaccins heeft plaatsgevonden.
  • De huisarts wordt gevraagd zelf het vervoer van het vaccin te verzorgen.

SNPG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onderlinge afhandeling bij het declareren van vaccinaties met vaccins gebruikt van een collega praktijk.