Spillage

Let op: u ontvangt pneumokokkenvaccins met verschillende expiratiedata

Het pneumokokkenvaccin is vergeleken met het griepvaccin een duurder vaccin om in te kopen, waardoor het extra belangrijk is om spillage zoveel mogelijk te voorkomen.
LET OP: Het RIVM levert eerst de vaccins uit met de kortste houdbaarheidsdatum. Daardoor kan het zijn dat u vaccins geleverd krijgt die niet meer dan één campagne/seizoen houdbaar zijn. Wanneer u ook alvast een gedeelte voor volgend jaar bestelt, loopt u daarmee het risico op een te hoge spillage.
Pneumokokkenvaccins met een houdbaarheidsdatum die langer is dan het lopende seizoen, kunnen worden bewaard en ingezet voor de patiënten van het komende campagnejaar. Dat kan spillage veelal voorkomen.
Let bij de start van vaccineren altijd op de expiratiedatum en gebruik altijd eerst de vaccins met de kortste houdbaarheid. Wanneer de houdbaarheidsdatum verstreken is, vernietigt u de vaccins.

Kosten voor een te hoge spillage zullen pas berekend worden als de houdbaarheidsdatum van de geleverde pneumokokkenvaccins is verlopen. Zo wordt voorkomen dat u kosten moet betalen over vaccins die u mogelijk alsnog gaat gebruiken. Uiteraard is er ruimte voor toegestane spillage, waarover geen kosten hoeven te worden betaald.
LET OP: in uw account onder Declaratie archief vindt u een overzicht van gedeclareerde vaccinaties van geleverde batches. Tot het moment dat er definitief spillagekosten berekend worden, staat er bij ‘bovenmatige spillage’ nvt als tijdelijke status. Dit betekent dus niet dat er geen spillagekosten van toepassing zijn.

De berekening bij één batch voor de toegestane spillage is als volgt:
Het toegediende aantal vaccins wordt naar boven afgerond op hele tientallen en vervolgens mag daarbovenop nog 5% van het aantal bestelde vaccins kosteloos overblijven.

Rekenvoorbeeld bij één batch:
U bestelt 120 vaccins en zet er 103. Voor de toegestane spillage wordt eerst afgerond op hele tientallen, dus 110. Vervolgens mag er nog 5% van 120 (is 6 vaccins) extra als spillage zijn, wat 116 maakt. Er blijven dan 4 vaccins over waarover spillagekosten worden berekend.

De berekening bij meerdere batches is als volgt:
Het totaal aantal toegediende vaccins van de verschillende batchnummers wordt bij elkaar opgeteld en op hele tientallen naar boven afgerond.
Per batchnummer wordt berekend wat de toegestane spillage is (5% van het aantal bestelde vaccins).
Het totaal aantal bestelde vaccins minus het afgeronde aantal toegediende vaccins minus de toegestane spillage is de bovenmatige spillage.
Voor de bovenmatige spillage wordt nog rekening gehouden met de verhouding van het aantal vaccins per batchnummer.

Rekenvoorbeeld bij meerdere batches:
U bestelt 250 vaccins, waarvan 100 vaccins in batch 1 vallen en 150 vaccins in batch 2. U zet 81 vaccins van batch 1 en 131 van batch 2.

Voor het berekenen van de toegestane spillage wordt het aantal gezette vaccins van beide batches eerst afgerond op hele tientallen, dus 220 (81+131 = 212 > afgerond 220).

De feitelijke spillage is:
het aantal bestelde vaccins minus het afgeronde aantal gezette vaccins = 250 (100+150) – 220 = 30.

De toegestane spillage per batch is:
Batch 1: 100 * 5% = 5
Batch 2: 150 * 5% = 8

De bovenmatige spillage per batch is:
Batch 1: ((100/250) * 30) – 5 = 7
Batch 2: ((150/250) * 30) – 8 = 10

Er blijven in totaal 17 vaccins over waarover spillagekosten worden berekend.

Als u meer vaccins over houdt dan de toegestane spillage dan wordt over deze vaccins in het jaar 2024/2025 per vaccin € 7,20 ingehouden op uw vergoeding. Dit bedrag is, in tegenstelling tot eerdere communicatie, lager geworden door een beleidswijziging binnen het programma. Naar aanleiding van de eerste jaren van de uitvoering van het NPPV is gebleken dat dit bedrag redelijker is en ook een gelijkstelling met het bedrag dat geldt binnen het NPG.