Procedure declaratie

Vanaf 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 is het mogelijk om de influenza- en/of pneumokokkenvaccinaties te declareren in de webapplicatie. Dit kunt u als volgt doen:

  • Log in met uw inlogcode en wachtwoord.
  • Controleer voordat u gaat declareren eerst of de correspondentiegegevens correct zijn ingevuld.
  • Kijk of de tenaamstelling, het IBAN nummer en de BIC code exact overeenkomen met uw bankgegevens. Dit is heel belangrijk. Indien onjuiste bankgegevens zijn ingevoerd kan de bankoverschrijving niet worden uitgevoerd en/of wordt het uitgekeerde bedrag teruggestort. De verwerking van uw declaratie kan door incorrecte gegevens ernstige vertraging oplopen. In dit kader brengen wij artikel 19 en verder van onze Algemene Voorwaarden onder uw aandacht.
  • Kies onder ‘Declareren’ voor ‘Declareren influenzavaccinaties’ of Declareren pneumokokkenvaccinaties’. U kunt de declaraties tegelijk, maar ook apart van elkaar doorvoeren.
  • Voor de griepvaccinatiecampagne dient u aan te geven hoeveel vaccins er zijn toegediend per leeftijdscategorie. De twee gevraagde leeftijdscategorieën zijn: tot 60 jaar en 60 jaar en ouder.
  • Voor de pneumokokkenvaccinatie dient u aan te geven hoeveel vaccins er zijn toegediend per batchnummer*. U kunt tijdens de declaratie een keuze maken uit de door u ontvangen batchnummer(s). Indien u meerdere batchnummers heeft ontvangen is het van belang dat u deze splitsing al duidelijk heeft voordat u de declaratie doorvoert.
  • Wij hebben maximaal vier weken nodig om uw declaratie te verwerken en het bedrag uit te keren.

Wilt u na uw eerste declaratie nieuwe vaccinaties declareren? Dan kunt u voor de nieuwe vaccinaties een aparte declaratie indienen. Wij berekenen dan het totaal uit te keren bedrag voor u. U kunt dit onbeperkt doen.

U kunt alleen vaccinaties declareren bij SNPG die zijn toegediend aan geïndiceerde patiënten vanuit het Nationaal Programma Grieppreventie en/of het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen. Zowel vaccinaties op eigen verzoek (toegediend aan niet-geïndiceerde patiënten) als vaccinaties afkomstig van de particuliere markt (ook bij toediening aan geïndiceerde patiënten), worden NIET vergoed.  Deze vallen buiten de scope van het NPG/NPPV.

*Het batchnummer vindt u op de verpakking en op het vaccin (vermeld achter lot).